april 17, 2021, 21:09:02

Nieuws:

Het forum voor vrijheid is zojuist geopend!
Er is nog een hoop te doen, maar wees welkom!


Forum regels

Gestart door John Galt, maart 30, 2020, 00:19:14

Vorige topic - Volgende topic

John Galt

In principe is dit forum een vrije community: de leden bepalen hoe het zich ontwikkelt.
Daarom wil ik in principe zo weinig mogelijk regels opstellen, maar dit is wel mijn huiskamer, en jullie zijn te gast. En toch moet ik daar wat regels voor hanteren.

0. Ik ben de eind-baas, ik besluit wie er wel of niet in mijn huiskamer mogen blijven. De kans dat ik je de toegang ontzeg wordt vergroot door je niet te houden aan onderstaande regels.

1. Iedereen is gelijk. Beginners, oude rotten, mannen, vrouwen. Racistische uitlatingen en andere uitlatingen die niet voldoen aan de wet worden niet getolereerd.

2. Behandel elkaar met respect. Wees het gerust oneens over bepaalde standpunten, discussieer op het scherpst van de snede maar blijf elkaar met respect behandelen. Respectloze leden zullen een passende straf krijgen in de vorm van een ban voor bepaalde of onbepaalde tijd.

3. Verwijzingen naar illegale software, handelingen of wat dan ook zal direct worden verwijderd.

4. Hou het netjes. Ik wil geen porno oid zien op dit forum. Smaak valt over te twisten, maar het eindoordeel zal bij mij liggen.

5. Probeer zoveel mogelijk on-topic te blijven, dit uit respect voor de topic-starter. Indien een discussie off-topic gaat kan ik of een moderator ertoe besluiten om de discussie te splitsen of te sluiten.

6. Indien een moderator een discussie heeft gesloten of heeft verwijderd, is het niet toegestaan om hier opnieuw een discussie over te starten.

7. Het is niet toegestaan om op dit forum opzettelijk anderen in diskrediet te brengen door onwaarheden of onvolledige informatie te geven. Elke vorm van >>>smaad<<< en >>>laster<<< worden niet getolereerd! Zowel openlijk via het forum als via andere communicatie middelen verschaft via dit forum (bijv. persoonlijke berichten).

8. Klachten over forumleden behoren niet openlijk op het forumbesproken te worden. Deze behoren eerst persoonlijk opgelost te worden of anders dienen de moderators ingelicht te worden over vermeend wangedrag (dit kan via "meldt dit bericht aan de moderators").

9. Alle rechten zijn voorbehouden aan het forum.
Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van deze pagina's worden uitdrukkelijk voorbehouden. Niets van deze pagina's mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotocopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, en evenmin in een retrieval systeem worden opgeslagen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbenden.

10. Het hebben van meerdere accounts op het forum is niet toegestaan. Ook niet als je door een ban de toegang tot het forum ontzegd bent.

11. Sta open voor ander meningen, deel je eigen mening en voer er discussie over. Maar laat elkander altijd in zijn of haar waarde. Verschillen in mening mogen echter nooit leiden tot twisten of het met fanatisme verkondigen van het "eigen gelijk", hoe veel gelijk je ook denkt te hebben. Het moderaat zal ingrijpen bij het fanatiek verkondigen van het eigen gelijk, ongeacht wie er gelijk heeft.

Discussie over regels is altijd mogelijk. Vindt je dat een regel te streng is, of misschien zelfs dat er regels bij moeten komen dan kun je mij altijd PM-en of eventueel hier een discussie starten.

Ondanks dat wij de nodige tijd steken in moderatie waar van toepassing, is het forum op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor de uitlatingen gedaan door leden.

Voor de rest: Enjoy yourself!
"Who is John Galt?"  is an expression of helplessness and despair at the current state of the world