juni 13, 2021, 15:16:32

Nieuws:

Het forum voor vrijheid is zojuist geopend!
Er is nog een hoop te doen, maar wees welkom!


Nederland is een fascistische staat

Gestart door John Galt, maart 30, 2020, 16:26:02

Vorige topic - Volgende topic

John Galt

De Nederlandse overheid heeft momenteel een hoop maatregelen getroffen tegen corona, waardoor Nederland nu voldoet aan de definitie van een fascistische staat.

Volgens wikipedia:
CitaatHeden ten dage heeft het de betekenis gekregen van een regeringssysteem dat op dat van Mussolini lijkt, met andere woorden een systeem dat de natie boven het individu stelt, met als uitvloeisel een in zo'n systeem legitiem gebruik van geweld, moderne propagandatechnieken en censuur om politieke tegenstand de kop in te drukken en daarmee het bestaan van het systeem te waarborgen. Vaak worden in een dergelijk systeem de economie en de sociale maatschappij verregaand van bovenaf gecontroleerd en gereglementeerd, waarbij nationalisme (en in het bijzonder etnisch nationalisme), wordt omhelsd.[1]

1. Indidividuele rechten zijn compleet ontzegd. Je mag je niet meer vrij bewegen, je mag niet meer ondernemen, dit alles om de natie te beschermen tegen een virus die qua sterfte vergelijkbaar is met griep.
2. Politie is geoorloofd streng op te treden, boetes tot €400 voor het niet naleven van de corona dictaten en mag mensen uit huizen verwijderen als er daar teveel van binnen zijn.
3. Propaganda gaat via alle mogelijke kanalen, waarbij zelfs het volk is opgehitst om overtreders aan te geven en te veroordelen als moordenaars, mensen met bloed aan de handen.
4. Officiële cijfers worden niet naar buiten gebracht. Dissidenten als Jensen worden veroordeeld, zouden zogenaamd misdadig zijn.
5. De sociale maatschappij is compleet lamgelegd, net als de economie. Alleen die sectoren die de overheid belangrijk vindt mogen vrij opereren, anderen moeten verplicht stop, anderen is het werken onmogelijk gemaakt. Je mag je naasten niet meer zien, zeker niet onze ouderen die toch al in de laatste fase van hun leven zitten. Mensonterende situaties wanneer mensen alleen sterven, kinderen daar niet bij mogen zijn om ze naar hun overlijden te begeleiden.
6. Mensen zijn tot elkaars vijand gemaakt, vallen elkaar aan met geweld. Grote roep tot sluiten van grenzen.
"Who is John Galt?"  is an expression of helplessness and despair at the current state of the world

John Galt

Verderop op wikipedia:
Het begrip fascisme is niet eenduidig te definiëren. Het is een complex en gevarieerd verschijnsel dat moeilijk beknopt is te omschrijven. Toch heeft het fascisme een aantal basiskenmerken die het onderscheidt van andere politieke stromingen. Deze zijn:

1. Het fascisme is de tegenstander van zowel de traditioneel linkse als rechtse politieke partijen.[4][5]
2. Het fascisme minacht eigentijdse conservatieve instellingen.[4][5]
3. Het fascisme vereert machtsvertoon en het gebruik van geweld, voor zover dat is gericht op de omverwerping van de bestaande maatschappelijke orde.
4. Het fascisme kent een autoritaire structuur met aan het hoofd daarvan een leider aan wie charismatische eigenschappen worden toegeschreven.
5. Het fascisme streeft naar de instelling van een politieke dictatuur.
6. Het fascisme streeft naar een totalitaire staat -- de volledige controle over het maatschappelijk leven en de sociale en culturele organisaties.
7. Het fascisme is extreem nationalistisch.
Het fascisme pleit voor een continue strijd om de eigen natie te kunnen doen overleven te midden van andere staten.
8. Het fascisme berust in hoofdzaak op de maatschappelijke middenklasse.
9. Het fascisme streeft naar sociale eenheid en de opheffing van alle bestaande klassen- en belangentegenstellingen.

Welke van deze punten gaan momenteel niet op?
"Who is John Galt?"  is an expression of helplessness and despair at the current state of the world

Mr Anderson

Kijk maar naar Italië ,die hebben een rijke geschiedenis aangaande fascisme .

"If socialists understood economics they wouldn't be socialists."
― Friedrich Hayek

Know your enemy .

Mr Anderson

En houd die bruinhemden van antifa goed in de gaten .
"If socialists understood economics they wouldn't be socialists."
― Friedrich Hayek

Know your enemy .

Fed

Citaat van: John Galt op maart 30, 2020, 16:28:38Verderop op wikipedia:
Het begrip fascisme is niet eenduidig te definiëren. Het is een complex en gevarieerd verschijnsel dat moeilijk beknopt is te omschrijven. Toch heeft het fascisme een aantal basiskenmerken die het onderscheidt van andere politieke stromingen. Deze zijn:

1. Het fascisme is de tegenstander van zowel de traditioneel linkse als rechtse politieke partijen.[4][5]
2. Het fascisme minacht eigentijdse conservatieve instellingen.[4][5]
3. Het fascisme vereert machtsvertoon en het gebruik van geweld, voor zover dat is gericht op de omverwerping van de bestaande maatschappelijke orde.
4. Het fascisme kent een autoritaire structuur met aan het hoofd daarvan een leider aan wie charismatische eigenschappen worden toegeschreven.
5. Het fascisme streeft naar de instelling van een politieke dictatuur.
6. Het fascisme streeft naar een totalitaire staat -- de volledige controle over het maatschappelijk leven en de sociale en culturele organisaties.
7. Het fascisme is extreem nationalistisch.
Het fascisme pleit voor een continue strijd om de eigen natie te kunnen doen overleven te midden van andere staten.
8. Het fascisme berust in hoofdzaak op de maatschappelijke middenklasse.
9. Het fascisme streeft naar sociale eenheid en de opheffing van alle bestaande klassen- en belangentegenstellingen.

Welke van deze punten gaan momenteel niet op?
3,4,5,7 en 9 zie ik toch niet in Nederland hoor. Ja er zijn wel overeenkomsten maar laten we niet doen alsof we al in een compleet autoritaire politiestaat wonen al vind ik de corona maatregelen wel invasief en disproportionair. Dat laatste is hopelijk tijdelijk maar over het algemeen geven overheden ingeperkte rechten niet terug dus ik ben het wel eens dat we moeten oppassen.

John Galt

Ik snap je punten, maar dat heeft misschien ook te maken met een bepaalde tolerantie die je uiteindelijk opgedaan hebt. Nederland was nog relatief hiervan verwijderd (itt bijvoorbeeld Rusland, Italië, etc), maar de covid crisis brengt mijns inziens hier toch echt serieus verandering in.

mbt.
3. Er wordt aan alle kanten opgeroepen tot meer machtsvertoon om alle mensen in het gareel te houden. Elke overtreder van de coronamaatregelen wordt publiekelijk aan de schandpaal genageld. Gebruik van fysiek geweld blijft gelukkig nog achterwege, maar verbaal geweld is er wel degelijk. Tegelijk wordt er ook geweld gepleegd tegen de vrijheid van mensen, zowel buitenshuis als binnenshuis. Dan volg ik wel de definitie van geweld conform het non-agressieprincipe, ook wel NAP genoemd.

4. Tja, Mark Rutte voldoet nu toch echt aan het profiel van een charismatische leider in de ogen van velen. En je kunt nu niet ontkennen dat er heel autoritair wordt opgetreden door de gehele chain of command. Als ik soms burgemeesters hoor nu...

5. Tja, hier heb ik geen aanwijzingen voor, maar dat zal blijken als de coronomaatregelen (niet) worden teruggedraaid.

7. In een crisis zal elk land dit denk ik doen.

9. "Alleen samen kunnen we corona de baas" en alle afgeleiden hiervan doen mij toch fronsen. De sociale cohesie wordt nu geroemd en degenen die afwijken worden asociaal genoemd. Ik denk toch echt dat dit aan de orde is.
"Who is John Galt?"  is an expression of helplessness and despair at the current state of the world

Fed

3 en 9 zijn inderdaad een ontwikkeling waarbij iedereen zou moeten fronsen.

Voor wat betreft Rutte zie ik daar geen charismatisch leider in.
Hij leest zijn teksten voor in politieke bewoordingen, inegegeven door zijn adviseurs.
Een charismatisch leider zie ik eer als een soort volksmenner die mensen mobiliseert.
Hij doet dit vanuit zijn machtspositie maar niet omdat hij zo vreselijk overtuigend is imho.

Ik heb ook geen idee waar hij hij voor staat, hij wisselt zo vaak van mening  :)

John Galt

Tja, of iemand als charismatisch wordt ervaren is natuurlijk persoonsafhankelijk. Mijn politicus is het ook niet, en van de vvd heeft hij inmiddels wel een linkse partij gemaakt.
Toch hoorde ik hem laatst in een debat wel iets slims zeggen. Was als reactie op volgens mij een sp'er die opriep om na de crisis meer overheid en minder markt in werking te stellen. Rutte reageerde dat Nederland al een diep socialistische cultuur kent (niet letterlijk, maar wel zo ongeveer).
"Who is John Galt?"  is an expression of helplessness and despair at the current state of the world

Fed

True, dat is zeker persoonsafhanelijk.
Ik verbaas me elke keer weer hoe hij ermee weg komt maar er is natuurlijk ook weinig competitie.

John Galt

Grapperhaus is weer bijzonder bezig!

Even wat quotes:
Citaat'Naleven coronamaatregelen overwinning op nazi-ideologie'
De huidige onvrije omstandigheden door de coronamaatregelen hebben in deze dagen een symbolische betekenis.
Ben erg benieuwd welke symboliek hij zelf ziet, ik zie de parallel met de onvrije omstandigheden van WOII.

CitaatDe democratische samenleving heeft hier zelf voor gekozen uit medemenselijkheid, solidariteit en compassie met kwetsbare mensen, en met alle ruimte voor verschillen van mening. Dat is volgens hem de totale overwinning op de nazi-ideologie, die het gemunt had op iedereen met een andere afkomst, religie, mening of fysieke verschijning.
Wie is de democratische samenleving? Volgens mij was het echt het kabinet die dit oplegt, met per overtreding een boete van €390 en een aantekening op het strafblad. Volgens mij bedoelt hij dan ook niet de "totale overwinning OP de nazi-ideologie, maar VAN de nazi-ideologie.

CitaatGrapperhaus noemde het ,,verdrietig" dat mensen door de coronamaatregelen geen fysieke troost bij elkaar kunnen zoeken. ,,Hopelijk is het een troost dat we nu samen vechten voor kwetsbaren en zwakkeren. Dat voelt als een beloning voor de morele moed van degenen die hier gevangenzaten."
IK kan hier verder geen chocola van maken. Dus hij stelt dat enorme opoffering van soldaten om een tyrannieke dictator te verwijderen beloont wordt door het opsluiten van mensen en zo de ouderen te laten creperen in hun laatste levensfase?

Bron: https://www.telegraaf.nl/c/955173425/
"Who is John Galt?"  is an expression of helplessness and despair at the current state of the world

Mr Anderson

Het verzet bestond destijds ook uit een hele kleine groep mensen ,de helden !

Als we ons dan toch gaan richten op het verleden lijkt het mij veel zinniger om ons op de groep verzetsstrijders te richten en daar een voorbeeld aan te nemen .

"If socialists understood economics they wouldn't be socialists."
― Friedrich Hayek

Know your enemy .

John Galt

Bij ons hangt de vlag uit, maar wel op de kop...
"Who is John Galt?"  is an expression of helplessness and despair at the current state of the world

John Galt

Toch maar weer een update. Je kunt er niet meer om heen, Nederland is een fascistische staat geworden!

Citaat van: John Galt op maart 30, 2020, 16:28:38Verderop op wikipedia:
Het begrip fascisme is niet eenduidig te definiëren. Het is een complex en gevarieerd verschijnsel dat moeilijk beknopt is te omschrijven. Toch heeft het fascisme een aantal basiskenmerken die het onderscheidt van andere politieke stromingen. Deze zijn:

1. Het fascisme is de tegenstander van zowel de traditioneel linkse als rechtse politieke partijen.[4][5]
Politieke partijen zijn momenteel volledig ondergeschikt aan wat Mark Rutte, Hugo de Jonge en Jaap van Dissel bedisselen. Kritische vragen vanuit de tweede kamer worden compleet genegeerd en gebagatelliseerd. Denk bijvoorbeeld aan een verzoek om uit te zoeken wat nu de nauwkeurigheid van PCR testen is.

Citaat2. Het fascisme minacht eigentijdse conservatieve instellingen.[4][5]
De complete medische en wetenschappelijke wereld wordt compleet genegeerd en daar waar deze instellingen een tegengeluid laten horen worden ze gecensureerd, vervolgd en/of publiekelijk belachelijk gemaakt.

Citaat3. Het fascisme vereert machtsvertoon en het gebruik van geweld, voor zover dat is gericht op de omverwerping van de bestaande maatschappelijke orde.
Denk aan het politiegeweld bij demonstraties, waarbij de media heel selectief scenes laat zien waar de provocatie door politie wordt weggelaten. Geweld wordt ook gepleegd door het opleggen van maatregelen die de vrijheid beperken, zowel in de persoonlijke levenssfeer als de zakelijke sfeer.

Citaat4. Het fascisme kent een autoritaire structuur met aan het hoofd daarvan een leider aan wie charismatische eigenschappen worden toegeschreven.
Tja, er zijn er genoeg bij die Rutte en de Jonge charismatisch vinden...

Citaat5. Het fascisme streeft naar de instelling van een politieke dictatuur.
Er wordt een spoedwet doorheen gedrukt die de minister van VWS onbeperkte macht geeft. Tweede kamer en eerste kamer komen volledig buiten spel te staan.

Citaat6. Het fascisme streeft naar een totalitaire staat -- de volledige controle over het maatschappelijk leven en de sociale en culturele organisaties.
Ehhh, behoeft dit nog toelichting?

Citaat7. Het fascisme is extreem nationalistisch.
Het fascisme pleit voor een continue strijd om de eigen natie te kunnen doen overleven te midden van andere staten.
Je ziet het met de "reisadviezen" waarmee mensen eigenlijk wordt verboden om naar bepaalde gebieden/landen te reizen, door een straf bij terugkeer op te leggen (verplichte quarantaine). Tegelijk is ook alleen de nationale officiële wetenschap leidend. De onmeetbare internationale wetenschappelijke ontwikkelingen worden compleet genegeerd.

Citaat8. Het fascisme berust in hoofdzaak op de maatschappelijke middenklasse.
Dit zijn de schapen, de volgers. Zij accepteren kritiekloos alle maatregelen en leggen een enorme sociale druk op "andersdenkenden" om zich te conformeren en willen zelfs fysiek geweld initiëren bij afvalligen. Dit is tevens de klasse die economisch gezien amper geraakt worden door de maatregelen.

Citaat9. Het fascisme streeft naar sociale eenheid en de opheffing van alle bestaande klassen- en belangentegenstellingen.
"Alleen SAMEN krijgen we het virus eronder". Do I need to say more? Andersdenkenden worden gecensureerd, zelfs wetenschap die het officiële beleid ondermijnt wordt gecensureerd en verketterd. Wereldwijd staat de medische wereld op de achterste poten vanwege de gang van zaken, maar dit mag niet worden gehoord.

Hoeveel geweld gaan wij nog verdragen voor er massaal verzet komt?
"Who is John Galt?"  is an expression of helplessness and despair at the current state of the world